Nhân Dân

Báo Nhân Dân điện tử

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Note
12345 ( 3,00 / 5 ) - ( 2 )
Loading...
Type(s) Quotidien
Langue(s) Anglais
Pays et région Viêt Nam / Viêt Nam
Villes(s) Hanoï
Courriel
Site Web Visiter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *