8 Sidor

Myndigheten för tillgängliga medier – talböcker, punktskrift och lättläst

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.

Note
12345 ( 0,00 / 5 ) - ( 0 )
Loading...
Type(s) Quotidien
Langue(s) Suédois
Pays et région Suède / Suède
Villes(s) Stockholm
Courriel
Site Web Visiter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *