8 Sidor

Myndigheten för tillgängliga medier – talböcker, punktskrift och lättläst

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.